Proto vás prosím: Studujte katechismus vášnivě a vytrvale!
25. 8. 2016 23:39

Proč nám Kristus dal svátosti smíření a uzdravení nemocných? Jak na nás působí Boží milost? Proč se má církev zvláště zajímat o nemocné? Kdo smí dostat pomazání nemocných? Co označuje pojem viaticum? (Hartwig HKD. flickr.com [online]. creative…


21. 12. 2015 21:20

Co je to svatá eucharistie? A nakolik je důležitá pro církev? Jak často by se měl katolický křesťan účastnit mše svaté? Jak se mám připravit, abych mohl přistoupit ke svatému přijímání? Jak mě přijímání proměňuje? Co je to konsekrace a…


26. 11. 2015 14:27

Co je to křest? Co znamená termín konkupiscence? Je křest břemenem, které na děti uvalujeme? Co vyplývá z přijetí svátosti biřmování? (Loci Lenar. flickr.com [online]. creative commons) Otec Anthony Stephens, CPM uvádí ve své přednášce dvě z…


Co jsou to svátosti a kolik jich je? A k čemu vlastně svátosti potřebujeme? Obejdeme se bez nich? Proč svátosti předpokládají víru? (Andrea Albertino. flickr.com [online]. creative commons) Svátosti jsou dary, které ustanovil sám Ježíš Kristus.…


27. 8. 2015 15:44

Všechno, co máme, je darem od Boha, jak jsme ale my schopni cokoliv mu vrátit? Proč slavíme liturgii v církvi tak často? Svůj život sdílíme s Kristem skrze sedm svátostí, ale jak si to uvědomit a nemít při tom pocit, že ze mše nic nemám, že některým…


Společenství svatých se skládá z Ježíšových následníků na zemi, duší v očistci a v nebi. Jde o společenství, kde si všichni navzájem pomáhají do nebe. Modlí se za sebe navzájem a obětují své trápení. (Lawrence OP. flickr.com [online]. creative…


15. 7. 2015 14:39

Co je církev? Proč není církev jen lidskou institucí? Kdo patří do katolické církve? Jsou také nekatoličtí křesťané našimi bratry a sestrami? (Theodore C. flickr.com [online]. creative commons) Církev je nazývána matkou, ale má i mnohá další…


8. 6. 2015 11:37

Stejně jako v minulé katechezi i dnes začíná otec Jim Kelleher modlitbou k Duchu svatému kardinála Merciera. Tématem dnešní přednášky je působení Ducha svatého v průběhu dějin, v současném životě církve a životě každého z nás. (Foto: Lawrence OP.…


27. 5. 2015 21:00

Kdo je Duch svatý? Dokáže nám pomáhat i v dnešní době?


7. 5. 2015 0:17
Rubrika: Youcat - videokatecheze | Štítky: youcat

Co bylo a je podstatou učení Krista? Jaký je jeho význam? Jak biskupové a papež působí v církvi dnes a jak tomu bylo v počácích křesťanství?


Autor blogu Grafická šablona Zdeňka Ptáčková