Proto vás prosím: Studujte katechismus vášnivě a vytrvale!

(15) Uzdravující svátosti

25. 8. 2016 23:39

Proč nám Kristus dal svátosti smíření a uzdravení nemocných? Jak na nás působí Boží milost? Proč se má církev zvláště zajímat o nemocné? Kdo smí dostat pomazání nemocných? Co označuje pojem viaticum?

(Hartwig HKD. flickr.com [online]. creative commons)

V katechezi o uzdravujících svátostech začíná otec Anthony Stephens ujištěním, že Ježíš Kristus, lékař  našich duší i našich těl, ten, který odpustil hříchy ochrnutému a vrátil mu tělesné zdraví, chtěl, aby jeho církev pokračovala v síle Ducha svatého ve svém díle spásy a v uzdravování i u svých členů. A to je cílem dvou svátostí uzdravování: svátosti pokání a pomazání nemocných.

Jako první se otec Anthony věnuje svátosti smíření. Katechismus uvádí další názvy této svátosti: svátost obrácení, svátost pokání, svátost zpovědi, svátost odpouštění a svátost smíření. Každý z těchto názvů popisuje, o co v této uzdravující svátosti jde.

Nejhorší hřích, který můžeme spáchat, je smrtelný hřích. Druhý typ hříchu je všední hřích. Podmínky, za jakých se hřích stává smrtelným, otec Anthony dále vysvětluje, stejně jako důležitost pravidelné zpovědi, jednotlivé kroky kajícníka a účinky svátosti smíření.

Druhou uzdravující svátostí, kterou otec Anthony rozebírá je svátost pomazání nemocných, mluví zde o nemoci jak tělesné, tak duchovní. Zmiňuje, že je třeba uvědomit si, že nemoc není jen trestem za náš hřích, ačkoli opravdu vzešla v důsledku hříchu. Musíme mít ale na paměti, že nemoc není trestem, ale může nás očistit.

Ježíš uložil svým učedníkům péči o nemocné jako prvořadý úkol a chce tedy, aby všichni nemocní byli uzdraveni. Nemoc ve světě je podobná nemoci v duchovní oblasti. Moc odpouštět hříchy, neboli „moc klíčů“ (moc osvobodit člověka skrze svátost smíření), kterou obdržel každý kněz a biskup, je pevně spojena s udělováním svátosti pomazání nemocných. Proto ji může udělovat pouze kněz nebo biskup.

Tato svátost má poskytnout útěchu. Je to ale něco mnohem většího než jen cítit se fajn. Účelem této svátosti je připravit člověka na smrt a obdržet útěchu, až smrt přijde. Svátost pomazání nemocných má pomoci připravit se na přijetí nádherného daru - nebe.

V závěru otec Anthony čte úryvek z knihy Brideshead Revisited (česky: Návrat na Brideshead) od Evelyn Waugh. V úryvku jde o docela dramatickou situaci, při které je udílena svátost pomazání nemocných. Je zde velmi dobře popsáno, o co během přijetí této svátosti jde.

Přijetí svátostí uzdravení a především milostí z nich plynoucích pomůže nechat se katapultovat do milující Boží náruče.

Využijte českých titulků. Pokud se vám automaticky nezobrazují, nastavte při spuštění videa v liště pod videem zapnutí titulků (bílý obdélník vpravo) a příp. nastavte český jazyk (ozubené kolečko).

Zobrazeno 3536×

Komentáře

Napsat komentář »

Pro přidání komentáře se musíš přihlásit nebo registrovat na signály.cz.

Autor blogu Grafická šablona Zdeňka Ptáčková