Proto vás prosím: Studujte katechismus vášnivě a vytrvale!

(11) Úvod do liturgie

27. 8. 2015 15:44

Všechno, co máme, je darem od Boha, jak jsme ale my schopni cokoliv mu vrátit? Proč slavíme liturgii v církvi tak často? Svůj život sdílíme s Kristem skrze sedm svátostí, ale jak si to uvědomit a nemít při tom pocit, že ze mše nic nemám, že některým částem vůbec nerozumím? A kolik toho do mše svaté dávám já?

 

(Bro. Jeffrey Pioquinto, SJ. flickr.com [online]. creative commons)

Liturgie je jádrem života církve, není to jenom něco, jsme si nějak vymysleli, co jsme vytvořili. Je to něco, co jsme dostali a prostřednictvím čeho prožíváme tajemství naší křesťanské víry.

Otec John Sims Baker uvádí vstup do druhé části Katechismu katolické církve, která se týká slavení církevních tajemství, tedy liturgií, bohoslužbou církve a svátostmi. 11. kapitola je úvodem do této části. V úvodu přednášky je vysvětlen pojem liturgie, jeho význam a vznik. A jak nás prožívání svátosti vtahuje do tajemství spásy, všechna jeho tajemství se nás dotýkají.

Dále otec John vysvětluje liturgii hodin, tedy breviář, a zamýšlí se nad uctíváním Boha tímto způsobem.

Liturgie je dějištěm svátostí a ty jsou pojítkem s Ježíšem Kristem. Na příkladu vzácného uměleckého díla přirovnává otec John liturgii k daru, který jsme dostali a budeme se muset více zapojit, abychom mu porozuměli a mohli se na něm podílet.

Otec John také mluví o tom, že liturgie ani svátosti nejsou něco magického a na příkladu nemocné ženy, která se Ježíše dotkla v davu, ukazuje, že k liturgii máme přistupovat s toužící vírou, že můžeme být skutečně uzdraveni.

Při liturgii používáme množství pomůcek a specifických slov, až se to může zdát být dost komplikované. Způsob užívání liturgických předmětů otec John připodobňuje k fotbalovému zápasu – hra má daná pravidla, je k ní zapotřebí určité vybavení a další pomůcky a stejně jako zde i v liturgii nám všechny ty symboly a znamení pomáhají porozumět tomu, co prožíváme.

V druhé části přednášky se otec John zastavuje u významu slova svátosti, zmiňuje také hudbu při liturgii, církevní rok a významné dny, jmenuje místa určená k modlitbě a liturgickým slavení a vysvětluje význam svatostánku, ambonu a kříže v kostele. 

Využijte českých titulků. Pokud se vám automaticky nezobrazují, nastavte při spuštění videa v liště pod videem zapnutí titulků (bílý obdélník vpravo) a příp. nastavte český jazyk (ozubené kolečko).

Zobrazeno 2246×

Komentáře

Napsat komentář »

Pro přidání komentáře se musíš přihlásit nebo registrovat na signály.cz.

Autor blogu Grafická šablona Zdeňka Ptáčková