Proto vás prosím: Studujte katechismus vášnivě a vytrvale!

Archiv Listopad 2015

26. 11. 2015 14:27

Co je to křest? Co znamená termín konkupiscence? Je křest břemenem, které na děti uvalujeme? Co vyplývá z přijetí svátosti biřmování? (Loci Lenar. flickr.com [online]. creative commons) Otec Anthony Stephens, CPM uvádí ve své přednášce dvě z…


Autor blogu Grafická šablona Zdeňka Ptáčková