Proto vás prosím: Studujte katechismus vášnivě a vytrvale!

Rubrika Youcat - videokatecheze

Autor blogu Grafická šablona Zdeňka Ptáčková