Proto vás prosím: Studujte katechismus vášnivě a vytrvale!

(8) Duch svatý - 2. část

8. 6. 2015 11:37
Rubrika: Youcat - videokatecheze | Štítky: youcat , Duch svatý


Stejně jako v minulé katechezi i dnes začíná otec Jim Kelleher modlitbou k Duchu svatému kardinála Merciera.

Tématem dnešní přednášky je působení Ducha svatého v průběhu dějin, v současném životě církve a životě každého z nás.


(Foto: Lawrence OP. flickr.com [online]. creative commons)

Co se stalo o Letnicích a co se dělo po nich? Jak Duch svatý působil v životě apoštolů? 

To jsou první otázky, na které dává otec Jim odpověď: 

"Duch svatý buduje a posiluje Církev v každé době a každé kultuře." (YOUCAT, s.76)

A jak to dělá?

Skrze lidi, které si povolává se své službě, kteří jsou ve své době lékem na nemoci Církve i celé společnosti.

Jen v síle Ducha svatého se sv. Pavel "nenechal zastavit pronásledováním a utrpením a zůstal svědkem Ježíše Krista ukřižovaného a vzkříšeného."

A v historii Církve je obrovské množství lidí, kteří díky tomu, že uposlechli volání Ducha svatého, změnili svět. Mezi nimi jsou např. sv. Benedikt, sv. František z Assisi, sv. Ignác z Loyoly a sv. Petr Kanisius a nakonec nám nejen časově blízká bl. Matka Tereza. Na těchto lidech otec Jim ukazuje, jakým způsobem se stali protiklady neřestí své doby.

A jak působí Duch svatý dnes?

V Církvi skrze autoritu papeže a jeho prohlášeí vydaná ex cathedra, skrze svátosti (otec Jim jmenuje křest, biřmování a svátost smíření) a Písmo.

Jaký zázrak působí Duch svatý ve křtu? Proč je důležité, aby mladí lidé přijímali svátost biřmování? Jak může být to, co je napsáno v Bibli stále aktuální?

Jedna z odpovědí zní: "Dar biřmování by měli mladí lidé skutečně přijmout, protože jako mladý člověk musíte každý den činit rozhodnutí: "Budu žít pro Boha nebo pro svět?"

A na závěr - je sice hezké, že Duch svatý působí v dějinách Církve i v její současnosti, ale jak působí v mém konkrétním životě?

Učí nás modlit se. Díky Duchu svatému se naše modlitba a náš vztah s Ježíšem může stát opravdu něčím živým a osobním.

Jako důkaz působení Ducha svatého v lidských životech mluví otec Jim o příběhu bývalého alkoholika Alana Amese a přidává vlastní zkušenost týkající se jeho cesty ke kněžství. Jakou podmínku dal Bohu? A o kterém slově v Novém zákoně neměl ani ponětí, dokud Bůh na jeho "dohodu" nepřistoupil?

Odpovědi na všechny otázky (a mnohem víc) jsou ve videích níže :)


Využijte českých titulků. Pokud se vám automaticky nezobrazují, nastavte při spuštění videa v liště pod videem zapnutí titulků (bílý obdélník vpravo) a příp. nastavte český jazyk (ozubené kolečko). 

Zobrazeno 2784×

Komentáře

Napsat komentář »

Pro přidání komentáře se musíš přihlásit nebo registrovat na signály.cz.

Autor blogu Grafická šablona Zdeňka Ptáčková