Proto vás prosím: Studujte katechismus vášnivě a vytrvale!

(10) Společenství svatých

Společenství svatých se skládá z Ježíšových následníků na zemi, duší v očistci a v nebi. Jde o společenství, kde si všichni navzájem pomáhají do nebe. Modlí se za sebe navzájem a obětují své trápení.

společenství svatých

(Lawrence OP. flickr.com [online]. creative commons)

Svatí v nebi se za nás mohou přimlouvat – z toho důvodu je možné je o přímluvu prosit. Sv. Tomáš Akvinský je například vhodným přímluvcem pro vysokoškoláky.

V první části jsou zmíněny některé osobní zkušenosti s přímluvnou modlitbou svatých a zkušenost týkající se událostí po blahoslavení Matky Terezy.

Panna Maria má výsadní postavení ve společenství svatých. Proč? Co znamená, že byla neposkvrněně počata? Co vyjadřuje pojem „nanebevzetí Panny Marie“? Může nám Panna Maria pomáhat? Můžeme Pannu Marii uctívat? Odpovědi na tyto otázky hledejte ve videu.

Další důležitá otázka položená druhé části videa zní: Co se stane, až umřeme? Jak je to s nebem, očistcem a peklem?

Ježíš Kristus vstal z mrtvých, proto i my věříme a v krédu vyznáváme, že budeme vzkříšeni z mrtvých. Po našem vzkříšení bude naše tělo jiné - oslavené.

V poslední části katecheze otec Jim rozebírá naši možnost prožívat vlastní utrpení jako oběť na pomoc nám nebo našim blízkým – živým či zemřelým. Žádná nemoc nebo trápení pak nemusí být zbytečné a může přinášet užitek a požehnání.

Poslední zamyšlení druhé části patří peklu. Co je to a jak je možné v něm skončit?

 

 Využijte českých titulků. Pokud se vám automaticky nezobrazují, nastavte při spuštění videa v liště pod videem zapnutí titulků (bílý obdélník vpravo) a příp. nastavte český jazyk (ozubené kolečko).

 

Zobrazeno 2512×

Komentáře

Napsat komentář »

Pro přidání komentáře se musíš přihlásit nebo registrovat na signály.cz.

Autor blogu Grafická šablona Zdeňka Ptáčková