Proto vás prosím: Studujte katechismus vášnivě a vytrvale!

Archiv Srpen 2015

27. 8. 2015 15:44

Všechno, co máme, je darem od Boha, jak jsme ale my schopni cokoliv mu vrátit? Proč slavíme liturgii v církvi tak často? Svůj život sdílíme s Kristem skrze sedm svátostí, ale jak si to uvědomit a nemít při tom pocit, že ze mše nic nemám, že některým…


Společenství svatých se skládá z Ježíšových následníků na zemi, duší v očistci a v nebi. Jde o společenství, kde si všichni navzájem pomáhají do nebe. Modlí se za sebe navzájem a obětují své trápení. (Lawrence OP. flickr.com [online]. creative…


Autor blogu Grafická šablona Zdeňka Ptáčková