Proto vás prosím: Studujte katechismus vášnivě a vytrvale!

Archiv Červenec 2015

15. 7. 2015 14:39

Co je církev? Proč není církev jen lidskou institucí? Kdo patří do katolické církve? Jsou také nekatoličtí křesťané našimi bratry a sestrami? (Theodore C. flickr.com [online]. creative commons) Církev je nazývána matkou, ale má i mnohá další…


Autor blogu Grafická šablona Zdeňka Ptáčková