Proto vás prosím: Studujte katechismus vášnivě a vytrvale!

Archiv Srpen 2016

25. 8. 2016 23:39

Proč nám Kristus dal svátosti smíření a uzdravení nemocných? Jak na nás působí Boží milost? Proč se má církev zvláště zajímat o nemocné? Kdo smí dostat pomazání nemocných? Co označuje pojem viaticum? (Hartwig HKD. flickr.com [online]. creative…


Autor blogu Grafická šablona Zdeňka Ptáčková