Proto vás prosím: Studujte katechismus vášnivě a vytrvale!

Archiv Červen 2015

8. 6. 2015 11:37

Stejně jako v minulé katechezi i dnes začíná otec Jim Kelleher modlitbou k Duchu svatému kardinála Merciera. Tématem dnešní přednášky je působení Ducha svatého v průběhu dějin, v současném životě církve a životě každého z nás. (Foto: Lawrence OP.…


Autor blogu Grafická šablona Zdeňka Ptáčková