Proto vás prosím: Studujte katechismus vášnivě a vytrvale!

(14) Eucharistie

21. 12. 2015 21:20

Co je to svatá eucharistie? A nakolik je důležitá pro církev? Jak často by se měl katolický křesťan účastnit mše svaté? Jak se mám připravit, abych mohl přistoupit ke svatému přijímání? Jak mě přijímání proměňuje? Co je to konsekrace a transsubstanciace? Může být svaté přijímání podáváno i nekatolickým křesťanům? Proč je eucharistie předjímáním věčného života? 

(Carsten Leinhäuser. flickr.com [online]. creative commons) 

Kapitole o eucharistii se věnuje otec Jim Kelleher a ve své katechezi začíná vysvětlením, že eucharistie je Ježíšův cenný dar, skrze který vstupujeme do tajemství jeho spásné oběti na kříži. Druhý Vatikánský koncil shrnul význam eucharistie vyjádřením, že se jedná o pramen a vrchol křesťanské mysli.

Otec Jim připomíná rok 2004, který byl rokem eucharistie a kdy se konal eucharistický kongres ve městě Guadalajara v Mexiku. Popisuje vlastní prožitek přípravy a průběhu programu kongresu a zdůrazňuje, že když přijmeme Ježíše v eucharistii, staneme se Jeho součástí. Přeměňuje nás v Sebe. Eucharistie je samotným srdcem církve, je to jádro křesťanského společenství.

Pro eucharistii používáme různá jména. Otec Jim jejich význam podrobně rozebírá a dodává, že eucharistie nejsou jen lidé přítomni na mši, ale že také svatí na nebi uctívají Ježíše.

Jako příklad, jak na eucharistii nahlížet, přidává otec Jim výroky dvou významných osobností, prvním je svatý Jan Vianney, který řekl: „Bůh by nám dal něco většího, kdyby měl něco většího než je on sám.“ Druhou osobností je blahoslavená Matka Tereza: „Váš život se musí odvíjet od eucharistie.“ Celý výrok Matky Terezy je otištěn také v YouCatu.

V závěru první části přednášky se otec Jim zabývá strukturou mše svaté. Přesněji tedy tím, jak nás slovo Boží, které slyšíme v 1. části, připravuje na přijetí Slova, které se stalo tělem v 2. části mše.

V druhé části katecheze se společně s otcem Jimem máme zamyslet nad službou kněze při eucharistii. „Poslání kněze je sloužit lidem, položit život za mladé, staré, za všechny,“ zdůrazňuje otec Jim.

Důležitost eucharistické adorace spojuje otec Jim se skutečným poznáním životního povolání každého člověka. „Ti, kdo ho přijímají denně, znají mocnou sílu eucharistie.“ V závěru přednášky jsou zmíněny podmínky přijetí svátosti eucharistie.

Využijte českých titulků. Pokud se vám automaticky nezobrazují, nastavte při spuštění videa v liště pod videem zapnutí titulků (bílý obdélník vpravo) a příp. nastavte český jazyk (ozubené kolečko).

Zobrazeno 3192×

Komentáře

Napsat komentář »

Pro přidání komentáře se musíš přihlásit nebo registrovat na signály.cz.

Autor blogu Grafická šablona Zdeňka Ptáčková